A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Сквирський центр дитячої та юнацької творчості

Методична робота

Хто думає про науку, той любить її, 

а хто ії любить, той ніколи не перестає вчитися

Г. Сковорода

У системі безперервної освіти чільне місце належить позашкільній освіті, яка відіграє значну роль у розвитку творчого потенціалу та розумових здібностей молоді, у підготовці її до суспільного життя, формуванню особистісної культури. Педагогічна місія позашкільних навчальних закладів на сьогодні є особливою – знайти способи переконати дитину, яка прийшла туди навчатися, що вона є неповторною, талановитою. Успіх на цьому шляху визначає наявність у педагогів-позашкільників певних особистісних та професійних якостей, творчого мислення, прагнення до духовного збагачення, отож, від того, якими сучасними досягненнями педагогічної науки, інноваційними технологіями володіє керівник гуртка, великою мірою залежатиме успіх і позитивні зміни в позашкільній освіті.

Методичний кабінет центру творчості узяв курс на створення інформаційних, науково-методичних, організаційно-педагогічних умов для безперервного, системного підвищення кваліфікації і професійно-особистісного росту педагогічних працівників. Враховуючи зміни у змісті освіти, практичну реалізацію особистісно орієнтованого навчання, впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних технологій, адаптуємося до змін у системі освіти, змінюємо підходи до організації методичної роботи.

У 2019-2020 навчальному році робота методичної служби Центру творчості буде спрямовано на виконання основної проблеми навчально-виховної діяльності: «Формування творчої особистості на засадах педагогіки життєтворчості та успіху в умовах розвитку єдиного інформаційно-освітнього середовища» та вирішення таких науково-методичних завдань:

 • створення умов для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з метою формування педагога з високим рівнем професіоналізму, методичної і загальної культури, інноваційним творчим стилем мислення;

 • створення умов для об’єднання зусиль педагогічних працівників закладу, сім’ї, громадськості в забезпеченні особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму;

 • забезпечення використання інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження особистісно орієнтованих, інтерактивних та проектних технологій у навчально-виховний процес, створення умов для здійснення дослідно-експериментальної роботи;

 • удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми шляхом всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її здібностей та обдаровань;

 • створення у закладі сприятливого для дітей мікроклімату, формування загальнолюдських моральних цінностей, впровадження в практику роботи закладу досвід з проблеми "Формування культури здоров’я педагогів".

Забезпечуючи методичний супровід творчого зростання педагогів, методична служба прагне створити атмосферу дружньої взаємодії, умови професійного взаємозбагачення, довіри між керівниками гуртків і методистами; сформувати в педагога потребу для подальшого росту, вмотивувати його творчість.

Структура діяльності методичної служби

 • методична рада;

 • методичні оперативні наради;

 • педагогічне інформування;

 • салон майстрів педагогічної справи;

 • школа молодого педагога;

 • творчі групи;

 • методичне об’єднання керівників гуртків художньо-естетичного напряму;

 • методичне об’єднання керівників гуртків науково-технічного напряму;

 • методичне об’єднання керівників гуртків туристсько-краєзнавчого напряму;

 • методичне об’єднання керівників гуртків еколого-натуралістичного напряму;

 • методичне об’єднання керівників гуртків гуманітарного напряму.

Методична рада здійснює керівництво науково-методичною, експериментальною та практичною діяльністю педагогічного колективу і реалізує поставлені завдання. Предметом засідань методичної ради є розгляд і затвердження програм, методичних рекомендацій, організація та проведення виставок, конкурсів, змагань, конкурсів професійної майстерності.

До структури методичної роботи входять методичні об’єднання керівників гуртків, які організовують взаємовідвідування занять, вивчають результативність курсової перепідготовки й самоосвіти, проводять відкриті заняття, творчі звіти, панорамний показ творчих знахідок, готують матеріали на виставки, визначають актуальні проблеми, враховуючи індивідуальні особливості вихованців.

У Центрі творчості функціонують творчі групи керівників гуртків, які працюють над питаннями: «Роль творчого педагога у вихованні дітей творчістю», «Удосконалення роботи творчих об’єднань з підготовки дітей та підлітків до свідомого вибору професії», «Використання матеріалів пошукової та краєзнавчої роботи на заняттях гуртків туристичного профілю», «Формування інтелектуальних умінь і навичок, критичного мислення в процесі набуття екологічних знань», «Гуманізація психолого-педагогічного впливу в умовах соціалізації особистості дитини». Активна робота у творчих групах не лише сприяє розвитку професійної діяльності, а й активізує особистісний потенціал кожного педагога, створює умови для пошукової, дослідницької творчості.

Керівники гуртків, які входять у групу «Салон майстрів педагогічної справи», працюють на довірі та самоконтролі. Педагоги цього рівня – головні провідники нових методик, технологій.

Особлива увагу в закладі приділяється групі молодих педагогів. Проблеми педагогічної етики, вимоги до сучасного заняття, основи психологічного навчання – це лише деякі питання, які розв’язують педагоги. Створена і працює система наставництва.

Однією з форм методичної роботи є самоосвітня робота педагога. Керівники гуртків удосконалюють свої навички роботи з методичною та педагогічною літературою.

Постійно оновлюється банк передового педагогічного досвіду – одне з найважливіших завдань методичної служби.

Формуючи новий зміст освіти, керівники гуртків розробляють навчальні програми роботи гуртків, які дають змогу застосувати методи творчої діяльності і самоосвіти.

Раціональне поєднання колективної мудрості та індивідуальної творчості дозволяє віднаходити шляхи до вершин педагогічної майстерності за умов здорового психологічного мікроклімату в колективі, що ґрунтується на повазі і взаємоповазі, умінні радіти за успіхи іншого і цінувати те, що вирізняє кожного з-поміж інших, – самобутню творчу індивідуальність.

У 2019-2020 навчальному році робота методичної служби Центру творчості буде спрямовано на виконання основної проблеми навчально-виховної діяльності:

«Формування творчої особистості на засадах педагогіки життєтворчості та успіху в умовах розвитку єдиного інформаційно-освітнього середовища»

Структура методичної роботи Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості

Майстер - клас "Плетіння з газетних трубочок"

Інтелектуальний марафон

 

Майстер - клас з валяння вовни

В методичному кабінеті 

Семінар - тренінг

Презентація гуртків 

 

Майстер-клас

Методичні посиденьки

Постійно діючий семінар

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора